Skip to main content Skip to main nav

10 april 2019

STOWA ter Info 72: alles over droogte

2018. Daar krijgen we allemaal nog steeds dorst van, heel veel dorst. Letterlijk en figuurlijk. Waterbeheerders moesten alle zeilen bijzetten. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en verzilting tegen te gaan. Om verdroging van natuur te minimaliseren en landbouwopbrengsten op peil te houden. Om de scheepvaart niet te laten stranden. In de STOWA ter Info 72 zetten hebben we alle vragen over droogte, én de antwoorden voor u op een rij gezet

We hebben in dit nummer goed nieuws over het terugwinnen van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. Hiermee kunnen waterschappen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de energietransitie. We brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. En we vertellen u meer over een nieuw kennisprogramma om de waterkwaliteit versneld te verbeteren: de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

> Lees STOWA ter Info 72