Skip to main content Skip to main nav

25 juni 2019

STOWA ter Info 73

Het is weer zomer. Veel mensen zoeken verkoeling in, op en rond het water. Of ze duiken het water in voor een obstacle run of city swim. Waterschappen beoordelen de waterkwaliteit en adviseren provincies over de volksgezondheidsaspecten. STOWA helpt ze daarbij. Hoe? Dat leest u in de nieuwe STOWA ter Info.

STOWA heeft onder meer een speciaal tool laten ontwikkelen om de waterbeheerder op gang te helpen bij het maken van keuzes voor maatregelen tegen blauwalgenoverlast: Beating The Blues. Ook is er een Handreiking Waterevenementen opgesteld.

Wat kunt u in dit zomernummer verder verwachten? We informeren u onder meer over een groot en belanghebbend onderzoek naar de relatie tussen waterplanten en waterkwaliteit. Waterschapper Roel Bronda, voorzitter van de STOWA commissie Wateroverlast, reageert op de belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport 'Leren van Wateroverlast'. En we presenteren onze nieuwe strategienota.

STOWA en RIONED hebben een instrument ontwikkeld om de effectiviteit van decentrale-sanitatievoorzieningen te meten, de Sanimonitor. We vertellen meer over het nieuwe kennisprogramma ‘Waterbeheer en Energie' en over de start van onderzoek naar emissies van broeikasgassen uit veenweidegebieden.

We brengen een groot achtergrondverhaal over de fabels en feiten rond beregenen. Dat levert waterschappen steeds meer kopzorgen op, zoals in 2018 bleek. Te meer omdat de beregeningsbehoefte door klimaatverandering waarschijnlijk flink gaat toenemen.

Tot slot besteden we aandacht aan regionale waterveiligheid. Rond 2023 hebben de waterschappen al hun regionale keringen ten minste één keer grondig getoetst en zo nodig verbeterd. Wat gebeurt er daarna? Doen we weer een grondige, maar tijdrovende toetsing? En hoe nuttig is dat? STOWA werkt aan een alternatief. Daarbij speelt het monitoren van de werkelijke sterkte een cruciale rol.

> Lees de STOWA ter Info 73

Op de hoogte blijven?

> Meld u aan voor de online uitgave

> Meld u aan voor de papieren uitgave