Skip to main content Skip to main nav

30 maart 2022

STOWA ter Info 82

Hoe gaan we om met de huidge wateroverlastnormen, mede in het licht van klimaatverandering? In de nieuwste STOWA ter Info staat een verhelderend achtegrondverhaal over dit onderzoek. STOWA liet de huidige normering evalueren. Je bekijkt hem als ezine.

Maar we hebben meer mooie verhalen, onder meer over de mogelijkheden om fosfor terug te winnen uit de as van vernrand zuiveringsslib. Hoewel er nog het nodige werk verricht moet worden, ziet dit er veelbeloven uit. Ook besteden we aandacht aan allerlei circulaire initiatieven in het watersysteembeheer, van bioraffinage tot wormenkweek op maaisel. En u leest meer over de Waterwijzer Natuur, en waarom dit instrument juist nu van grote waarde kan zijn. Veel leesplezier gewenst.

Bekijk ons ezine
 

Nooit meer een uitgave missen? > Meld je aan als abonnee van ons ezine

Liever een papieren uitgave? > Meld je aan voor onze papieren editie