17 juli 2019

Symposium KRW doelen 27 juni 2019

Op 27 juni jl. kwamen inhoudelijke experts en bestuursadviseurs van waterbeheerders, provincies en andere partijen bijeen om zich te buigen over dilemma’s en mogelijke oplossingen bij het halen van de KRW-doelen in 2027. Zij wisselden ervaringen en ideeën uit over hoe te komen tot goede doelen voor ecologische waterkwaliteit. Er werden ook beslispunten verzameld voor de eerstkomende bijeenkomst van de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Het uitwisselen van ervaringen en visies bleek erg waardevol te zijn.

Een uitgebreider verslag en de presentaties van deze dag kunt u downloaden via AGENDA|STOWA 27 juni 2019.

Hieronder vindt u enkele interessante linkjes naar artikelen en een filmpje: