Skip to main content Skip to main nav

26 maart 2019

Testers gezocht voor nieuwe methode blauwalgenmonitoring

STOWA is in februari 2019 gestart met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepalingen bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg. De verwachting is dat deze technieken eventuele risico’s voor waterrecreanten sneller en beter in beeld brengen. We zijn op zoek naar waterschapen die deze nieuwe monitoringmethode willen testen tijdens het komende zwemseizoen. De metingen ermee vinden plaats naast de reguliere blauwalgenbemonstering volgens het Blauwalgenprotocol 2012.

Het project bestaat uit drie fasen. In de eerste fase hebben diverse kennisinstituten gezamenlijk (en in overleg met het Platform Blauwalgen) een nieuwe blauwalgen monitoringmethode vastgesteld, waarin moderne technieken zoals DNA-analyse en toxinebepalingen een belangrijke rol spelen. In de tweede fase, waarvoor nu testers worden gezocht, gaan waterbeheerders deze methode in een aantal blauwalggevoelige plassen toepassen, waarbij de deelnemende kennisinstituten en/of waterschapslaboratoria de analyses uitvoeren. In de derde fase wordt de methode geëvalueerd, waarna een advies wordt uitgebracht aan het Rijk over de implementatie ervan.

Het onderzoek loopt parallel aan de ontwikkeling van het ‘Blauwalgenprotocol 2019’ (een update van het huidige protocol). De bedoeling is dat dit nieuwe protocol eind van dit jaar vastgesteld wordt. De onderzoekers hopen dat de nieuwe monitoringmethode waarin de nieuwe technieken worden gebruikt, op termijn worden opgenomen in het Blauwalgenprotocol. 

Wilt u meehelpen dit project tot een succes te maken? Neem dan contact op met Susan Sollie via mail.