Skip to main content Skip to main nav

24 maart 2021

Update Waterfabriek Wilp

Onlangs publiceerde waterschap Vallei en Veluwe een nieuw Waterjournaal over de Waterfabriek Wilp. Hierin vertellen betrokken medewerkers waar ze op dit moment staan, hoe Waterfabriek Wilp verband houdt met andere projecten in het gebied en laten ze een stukje zien van het helofytenfilter dat onderdeel uitmaakt van de fabriek.

In de Waterfabriek Wilp werken Waterschap Vallei en Veluwe, STOWA, Dutch Water Refinery (een consortium van de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV) en Aquaminerals samen aan een geheel nieuwe, circulaire manier van rioolwaterzuivering. Via het slim toepassen en combineren van nieuwe technieken worden hierbij maximaal grondstoffen teruggewonnen uit het rioolwater, zoals cellulose en fosfaat. Tegelijkertijd produceert Waterfabriek Wilp - met rioolwater als grondstof - schoon en levend water. Zo schoon dat het kwetsbare beken en kleine rivieren kan voeden, waarmee droogval en zoetwatertekorten worden tegengegaan. De bouw start naar verwachting begin 2022. Waterfabriek Wilp wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Life-programma van de EU.

Bekijk het waterjournaal over Waterfabriek Wilp