Skip to main content Skip to main nav

31 januari 2023

Waterkwaliteitsexperts gezocht!

Ben je een expert op het gebied van de vier KRW-waterkwaliteitselementen, zoöplankton of bacteriën? Meld je aan voor deelname aan een expertsessie!

STOWA gaat de komende jaren werken aan een revisie van de tot dusver gehanteerde systematiek voor het monitoren en van de ecologische waterkwaliteit, met name om de diagnostische kant ervan te versterken en de effecten van maatregelen beter te kunnen beoordelen. Daarvoor zijn we op zoek naar experts op het gebied van vissen, waterplanten, macrofauna, algen, zoöplankton en bacteriën. Voor elk van deze biologische groepen houden wij afzonderlijke expertbijeenkomsten.
 
In de expertsessies onderzoeken we met een tiental experts of de huidige (KRW-) beoordelingssystematiek voor het betreffende kwaliteitselement voldoet, waar die aanpassing behoeft en waar die aangevuld kan worden, teneinde beter te voldoen aan de doelstellingen van het STOWA-project. Met de mogelijke verbeteringen wil STOWA de waterbeheerders helpen meer diagnostische informatie uit de monitoring en beoordeling halen. Meer informatie over het project kun je vinden op de projectpagina van dit project.

Dus: voel je je op een van de genoemde gebieden expert en denk je te voldoen aan de expertvoorwaarden, dan kun je je aanmelden bij de projectsecretaris, Haye Dijkstra, (h.dijkstra@stowa.nl). Wij ontvangen dan graag je naam, instantie, voor welk sessie je je wilt aanmelden, inclusief motivatie over de bijdrage die je denkt te kunnen leveren. Meer weten?

> Bekijk voordat je je aanmeldt, eerst de voorwaarden voor aanmelding