Skip to main content Skip to main nav

09 maart 2022

Waterwijzer Landbouw wordt onderdeel NHI

De stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria heeft onlangs besloten de Waterwijzer Landbouw (WWL) integraal te beschouwen als onderdeel van het NHI. Dit is gebeurd mede op basis van het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie NHI/NWM over de toepasbaarheid en validiteit van het instrument.

Het integreren van de WWL in het NHI betekent dat het jaarlijkse beheer en onderhoud van de WWL voortaan onder de verantwoordelijkheid van een nog in te richten NHI-beheersorganisatie zal plaatsvinden. Met het integreren van de Waterwijzer Landbouw in het NHI wordt de toekomst van de WWL de komende jaren geborgd.

> Lees meer over het Advies van de Wetenschappelijke Commissie NHI