Skip to main content Skip to main nav

25 oktober 2022

Windturbines op of nabij waterkeringen: goed idee, of niet?

Een windturbine op of bij een waterkering in mijn beheergebied: is dat een goed idee, of niet? Het Kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen - opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energie tussen de waterschappen en het Rijk – kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag.

Doel van het kennisnetwerk is het verzamelen en delen van kennis over ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van windturbines nabij waterstaatswerken. De leden van het Kennisnetwerk zijn werkzaam bij waterschappen en Rijkswaterstaat.

De beschikbare kennis is vastgelegd in drie handreikingen:

Het kennisnetwerk draagt samen met STOWA de handreikingen als portaal voor landelijk beschikbare informatie uit en draagt zodoende bij aan het vergroten van de bewustwording van het waterkeringsbelang bij omgevingspartijen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dolf Moerkens.