Skip to main content Skip to main nav

23 mei 2023

Zorgplicht: Kopzorg? En andere urgente waterkeringthema’s…

Op 11 mei vond in het provinciehuis Utrecht de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Tijdens deze dag kwam een groot aantal actuele en urgente waterkeringonderwerpen voorbij. Om maar eens wat te noemen: moeten we toe naar een integrale risicobenadering van (regionale) waterveiligheid? Overschrijdingskans of overstromingskans? Hoe beheersen we graverij? Hoe geven we met elkaar invulling aan de zorgplicht en wat behelst continu inzicht daarbij precies? Er was kortom heel veel om met elkaar over van gedachten te wisselen.

In de Statenzaal van de provincie hadden zich meer dan honderd waterkeringdeskundigen gemeld, uit alle delen van het land. Daarmee was deze dag eigenlijk al bij voorbaat geslaagd. De deelnemers werden welkom geheten door de Utrechtse Gedeputeerde Landbouw, Natuur en Water Mirjam Sterk en Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Sterk bandrukte het belang van regionale waterveiligheid, zeker in deze tijd van klimaatverandering en vond dat onderzoek daarnaar door moest blijven gaan. Daarmee gaf ze indirect ook haar zegen aan een volgende fase van ORK, want de huidige fase IV van het programma eindigt aan het eind van dit jaar. Ook memoreerde ze het feit dat waterveiligheid steeds meer een integraal onderdeel wordt van ruimtelijke kwaliteit, zoals biodiversiteit en natuur. Ze drong er dan ook op aan te kijken naar meekoppelkansen bij dijkverbeteringen.

 Bert de Groot blikte in zijn openingswoord terug op de afgelopen jaren, waarin heel hard is gewerkt aan het op orde brengen van de regionale waterveiligheid. Hij gaf aan dat de waterveiligheidsopgaven langzaamaan wel aan het veranderen zijn. Het gaat om meer dan waterveiligheid alleen, zei hij. Ook andere aspecten worden steeds belangrijker, zoals natuur, biodiversiteit en (water)recreatie. Hij daagde de aanwezigen uit bij verbeterprojecten na te denken over de vraag hoe je dit soort zaken mee kunt nemen. Tot slot vroeg hij zich openlijk af in hoeverre onze sturende kijk op waterveiligheid houdbaar blijft in de toekomst. Moeten we, net als bij Ruimte voor de Rivier, onze regionale wateren niet af en toe meer ruimte geven?

Verder lezen? Download een compleet verslag van deze dag