Skip to main content Skip to main nav

Technology Approval Group (TAG)

Drie keer per jaar organiseert ISLE in opdracht van STOWA een Europese Technology Approval Group meeting , een zogenoemde TAG-sessie waarin bedrijven nieuwe water technologieën presenteren die bij kunnen dragen aan het oplossen van water(technologische) uitdagingen. 


ISLE stelt voorafgaand aan iedere TAG-sessie een longlist op van innovatieve technologieën. Alle TAG-deelnemers kunnen stemmen voor technologieën om opgenomen te worden op de shortlist. Deze technologieën van de shortslist worden gepresenteerd aan,  en bediscussieerd met alle deelnemers. Waterschappers worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen (digitaal of met een beperkt aantal deelnemers fysiek in Londen). De deelnemers aan de TAG zijn waterbedrijven uit onder andere Groot-Brittannië, Noorwegen, Italie, Spanje, Duitsland, België en Nederland.

 ISLE beheert ook een online Technology Portal met presentaties, brochures en video-opnamen van dan 1.200 watertechnologieën. Mederwekers van waterschappen die hiervan gebruik willen maken, kunnen dit doorgeven aan Ioanna Livaniou van Isle Utilities. Je krijgt dan de toegangsgegevens. STOWA heeft in het contract met ISLE afgesproken alle medewerkers van waterschappen in ieder geval tot medio 2022 gebruik van kunnen maken.

Bekijk hieronder een video over de TAG-werkwijze (Engelstalig).