Skip to main content Skip to main nav

Actualisatie beoordelingskader koudelozingen 1.0, fase 2

De belangstelling voor Thermische Energie uit oppervlaktewater (TEO) is groeiende en daarmee ook het aantal initiatieven waarvoor aan waterbeheerders een vergunning wordt aangevraagd. Ook wordt er voortdurend kennis ontwikkeld over de effecten van TEO op de ecologie in een waterlichaam. Daarom krijgt het beoordelingskader koudelozingen 1.0, dat STOWA in juni 2021 publiceerde, een update.

De ontwikkeling van het geactualiseerde beoordelingskader bestaat uit 2 delen; de totstandkoming van een plan van aanpak en de actualisatie zelf. Fase 1 is in januari 2023 afgerond. Het plan van aanpak bevat een verzicht van alle onderwerpen en nieuwe kennis die een plek moeten krijgen in de nieuwe handreiking en een werkwijze om dit met behulp van experts en gebruikers samen te brengen.

Fase 2 is gestart in maart 2023. In deze fase wordt per thema met experts en gebruikers bekeken hoe de kennis en ervaringen het beste in het beoordelingskader kunnen landen. STOWA en Rijkswaterstaat zijn gezamenlijk opdrachtgever, Witteveen & Bos voert de werkzaamheden uit.
De uitwerking vindt plaats in 5 parallelle sporen:

- effecten van koudelozingen;
- effecten van filters en warmtewisselaars;
- handvatten voor een maatwerk beoordeling;
- juridische aspecten;
- best beschikbare technieken.

STOWA en Rijkswaterstaat streven ernaar het nieuwe beoordelingskader in juli 2023 te publiceren.