Skip to main content Skip to main nav

Kennisdeling Aquathermie

Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat het voor de partijen die samen werken aan aquathermie inzichtelijk wordt op welke wijze doelgroepen kennis over het onderwerp aangeboden wilen krijgen. Ook worden enkele oplossingen aangedragen om dat voor elkaar te krijgen, waarvan er één nader wordt uitgewerkt.

Vanuit diverse partijen wordt kennis over aquathermie gedeeld, maar kunnen de betrokken doelgroepen deze informatie wel vinden en deze voor hen toepasbaar op het moment dat ze hem nodig hebben? Om erachter te komen hoe we deze doelgroepen gezamenlijk beter kunnen bedienen met actuele kennis, heeft STOWA met het Netwerk Aquathermie en WarmingUP het project ‘kennisdeling aquathermie’ opgezet.

Het eindptoduct is een rapport dat de wensen en behoeften van doelgroepen analyseert en oplossingsrichtingen (dus mogelijke manieren van kennisdeling) aandraagt. Voor de waterschappers komen er uit dit project geen kennisproducten voort, maar kunnen we de kennisproducten van volgende projecten beter bij hun wensen laten aansluiten.