Skip to main content Skip to main nav

Uitbreiding literatuurstudie ecologische effecten koudelozingen bij TEO

In 2020 heeft Deltares een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische effecten van koudelozingen bij TEO-installaties. Ondertussen is er door waterbeheerders steeds meer ervaring opgedaan met het behandelen van vergunningaanvragen voor de koudelozing bij TEO-installaties. Omdat dit weer nieuwe vragen oplevert en er ondertussen ook weer nieuwe studies zijn gepubliceerd, wordt de literatuurstudie op dit moment uitgebreid. De resultaten verwerkt STOWA in 2023 in een nieuwe versie van het beoordelingskader koudelozingen.

Alvorens de uitbreiding van de literatuurstudie te starten, is er gekeken naar welke vragen er voortkomen uit (de toepassing van) het beoordelingskader koudelozingen. De belangrijkste aangaande de ecologische effecten van koudelozingen zijn:

  • Hoe aannemelijk is het dat bij een ΔT van lager dan 4°C (de huidige grens voor de mengzone in het beoordelingskader koudelozingen) geen significante ecologische effecten optreden?
  • In hoeverre is een vaste ΔT van de mengzone nodig; ofwel: verandert de gevoeligheid van soorten en soortgroepen voor koude door het jaar heen?
  • Waarom en in welke periode is het hanteren van een temperatuurondergrens voor warmte-onttrekking zinvol?
  • Is 12°C als vaste ondergrens van warmte-onttrekking zinvol of is een dynamische benadering ook haalbaar?

Aan de hand van bovenstaande vragen wordt relevante literatuur geselecteerd, bestudeerd en verwerkt in een rapportage. Ook wordt een notitie met aanbevelingen voor het beoordelingskader opgesteld. De literatuurstudie wordt in november 2022 opgeleverd.

Deze studie wordt uitgevoerd in het kader van onderzoeksprogramma WarmingUP.