Skip to main content Skip to main nav

CoP ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’

De Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ van STOWA en Stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken.

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen en daarmee helpen bij de aanpassing van steden aan klimaatverandering. Het is belangrijk de effecten van groenblauwe daken via meten en monitoring goed te kwantificeren en de data om te zetten in bruikbare informatie (bijv. ten behoeve van modellering e.d.). Op die manier kunnen ze als ‘bewezen techniek’ mee worden genomen als volwaardige klimaatadaptatiemaatregelen in het beleid, naast andere maatregelen. Dit is dan ook een belangrijke achterliggende reden voor het starten van deze CoP.

Meetdaken

Zes meetdaken vormen de basis voor de CoP: NIOO-daklab (Wageningen)Polderdak (Amsterdam)Alexandrium (Rotterdam)Ecopannendaken (Enschede), Herderscheeschool (Utrecht) en Smartroof 2.0 (Amsterdam). Vertegenwoordigers van deze daken willen graag samen met andere waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen van elkaars werkpraktijk leren en gebruik maken van aanvullende kennis uit wetenschap en kennisinstellingen.

De doelen van de CoP zijn tijdens een startbijeenkomst op 3 nov 2015 vastgesteld en luiden als volgt:

  1. Meetmethoden vastgesteld en uniform
  2. Meetdata en kennis ontsloten, openbaar en integraal beschikbaar
  3. De werking van groenblauwe daken is bekend en geaccepteerd
  4. CoP is het deskundigennetwerk voor meten & monitoren op groenblauwe daken
  5. Leren van buiten (burgerparticipatie, kracht van de markt, andere sectoren)
  6. Belang voor de maatschappij in beeld

Bekijk hieronder een video over de werking van groenblauwe daken.

Hoe wordt een groen dak een groenblauw dak?