Skip to main content Skip to main nav

Klimaatadaptieve sleutelfactoren

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om - in navolging van ecologische sleutelfactoren - te komen tot klimaatadaptieve sleutelfactoren.

STOWA heeft voor het waterkwaliteitsdomein zogenoemde ecologische sleutelfactoren laten opstellen. Deze geven - op basis van de meest recente kennis en inzichten - inzicht in het ecologisch functioneren van wateren en bieden handvatten beiden voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De ESF'en hebben veel communicatieve zeggingskracht, want ze geven zowel voor niet-ingewijden als waterkwaliteitsprofessionals een helder beeld van de verschillende aspecten van het waterkwaliteitsbeheer, van algemeen tot zeer gedetailleerd.

In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om in navolging van de ecologische sleutelfactoren klimaatadaptatieve sleutelfactoren op te stellen, met dezelfde communicatieve kracht. Het is een laagdrempelige manier om grote hoeveelheid kennis samen te brengen en toegankelijk te maken, als basis voor het nemen van beslissingen. Op deze wijze worden ook uiteindelijke doelen centraal gesteld, niet de middelen.