Skip to main content Skip to main nav

Beregeningsmonitor. Pilot rapport

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek naar het detecteren van beregening via satellietdata.

HydroLogic en eLEAF hebben samen met zeven deelnemende waterschappen en STOWA een pilotonderzoek uitgevoerd waarin een aantal methodes zijn getest voor het detecteren van beregening via satellietdata. Binnen het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen werden Tholen en Sint Philipsland als pilotgebied bepaald. Dit pilotonderzoek heeft aangetoond dat verschillende soorten sensoren op satellieten in staat zijn om beregening te detecteren. Daarnaast heeft dit onderzoek laten zien dat het combineren van satellietdata met aanvullende operationele data, zoals verdampingsdata en bodemvochtdata, veel perspectief biedt.

Voor een completer beeld van de toepassing van de beregeningsmonitor in Nederland is het wel van belang dat aanvullende pilotonderzoeken worden uitgevoerd voor hoger gelegen gebieden in Nederland met een meer zandige ondergrond dan het klei-gedomineerde pilotgebied Tholen en Sint Philipsland, aldus de onderzoekers.

Samen met geïnteresseerde Nederlandse waterschappen en de STOWA willen HydroLogic en eLEAF hiermee tot een bruikbare toepassing komen die waterschappen zal helpen bij een duurzame en eerlijke verdeling van de beschikbare watervoorraden.