Skip to main content Skip to main nav

Professionaliseren Dijkbewaking

Veertien waterschappen werken in dit project samen aan de verdere professionalisering van dijkbewaking. Als doel is gesteld: aantoonbaar professionele (getrainde en geoefende) dijkbewakingsorganisaties, die elkaar kunnen ondersteunen bij bedreigingen van waterkeringen (hoogwater, droogte, extreme neerslag) en om daar een format/standaard in voor te stellen.

Dijkbewaking is onderdeel van de crisisbeheersing door waterschappen. Bij langdurige, permanente dijkbewaking wordt de dijk 24 uur per dag bewaakt, in ploegendienst. Dijkbewaking wordt uitgevoerd door personeel van waterschappen en door vrijwilligers. Zij opereren vanuit dijkposten, verspreid in het werkgebied van een waterschap. De dijkwacht meldt waarnemingen aan de dijkpost. Van daar uit wordt zo nodig overgegaan tot de uitvoering van noodmaatregelen of afgestemd met andere onderdelen van de crisisorganisatie.

In het project is inmiddels het Handboek Dijkbewaking verschenen. Het handboekje helpt bij het herkennen van uiterlijke tekenen van verzwakking van dijken bij hoogwatersituaties en waar zij op moeten letten bij het melden ervan. Projectfoto: Waterschap Hollandse Delta