Aandachtsgebieden veenkaden

Het rapport 'Aandachtsgebieden Veenkaden' geeft een inventarisatie van gebieden waar veenkaden of kaden op veenondergrond kunnen voorkomen. Het rapport presenteert de Veenkade-aandachtsgebiedenkaart, evenals de kaarten met regionale informatie betreffende de bodemopbouw, grondwaterstanden en stijghoogte en historisch – geografisch informatie over de ontstaanswijze van kaden.