Skip to main content Skip to main nav

Aandachtsgebieden veenkaden

Het rapport 'Aandachtsgebieden Veenkaden' geeft een inventarisatie van gebieden waar veenkaden of kaden op veenondergrond kunnen voorkomen. Het rapport presenteert de Veenkade-aandachtsgebiedenkaart, evenals de kaarten met regionale informatie betreffende de bodemopbouw, grondwaterstanden en stijghoogte en historisch – geografisch informatie over de ontstaanswijze van kaden.