Skip to main content Skip to main nav

Actiefkoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’s

Dit rapport bevat de resultaten van een demonstratieonderzoek naar de mogelijkheden van het nabehandelen van het afloopwater van nabezinktanks met actiefkoolfiltratie. Op deze manier kan een bijdrage worden geleverd aan een betere kwaliteit van het ontvangende oppervlaktwater. Het onderzoek werd uitgevoerd op vier locaties, en duurde een half jaar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat actiefkoolfiltratie met name geschikt is voor het verwijderen van organische microverontreinigingen (herbiciden, pesticiden, geneesmiddelen en hormonen) uit afloopwater. Vanwege de hoge exploitatiekosten zijn er volgens de onderzoekers naar verwachting maar enkele rwzi’s in Nederland waar actiefkoolfiltratie op deze manier kan worden toegepast.