Skip to main content Skip to main nav

Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren

Dit rapport bevat nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor de (maximale) concentraties stikstof en fosfaat in uiteenlopende brakke wateren. Dit geeft waterbeheerders handvatten voor het vaststellen en realiseren van waterkwaliteitsdoelen voor dit type water.