Skip to main content Skip to main nav

Anders omgaan met VGS: beter voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee

Dit rapport bevat de resultaten van een meerjarig proeftuinonderzoek naar de werking en effectiviteit van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels en hun invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Het blijkt dat verbeterd gescheiden rioolstelsels (VGS) niet leiden tot een betere oppervlaktewaterkwaliteit dan bij water waarop een gescheiden stelsel (GS) loost. Een VGS voert wel onnodig veel meer regenwater af naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) en schiet daarmee zijn doel voorbij. Dit kan echter met relatief eenvoudige ingrepen worden ondervangen, waardoor schoon en vuil water beter worden gescheiden, er minder schoon water naar de rwzi moet worden verpompt en de afvalwaterzuivering beter presteert.   

De resultaten van het onderzoek van Stichting RIONED en STOWA geven inzicht in de mogelijkheden om bestaande infrastructuur slimmer te gebruiken. Toevoeging van een extra pomp en een sturingsregeling aan een VGS biedt de mogelijkheid het afvalwater (beter) te sturen: schoon water naar het oppervlaktewater, vies water naar de zuivering. Dit noemen we het verbeterd gescheiden rioolstelsel 2.0.

Indien alle bestaande VGS-stelsels aangepast worden tot VGS 2.0 geeft dit eenzelfde afvoerreductie naar de rwzi als het afkoppelen van 300 duizend huishoudens, hebben de onderzoekers berekend. De besparing voor het waterschap is even groot, maar kost slechts een fractie van de 2,5 miljard euro die nodig zou zijn voor het afkoppelen. Daarnaast is met VGS 2.0 in Nederland circa 3 miljoen euro per jaar op operationele zuiveringskosten te besparen. Dit loopt op tot 25 miljoen euro per jaar als afvalwater op de rwzi een nabehandeling krijgt voor microverontreinigingen, aldus de onderzoekers.

 Deze publicatie is het overkoepelende rapport met de samenvattende conclusies. Het onderzoek heeft daarnaast opgeleverd:

  • Het rapport van het deelonderzoek naar een methodiek voor de beoordeling van de ecologische effecten van (v)gs lozingen (STOWA 2017-13);
  • Het rapport van het deelonderzoek naar de verschillen in waterkwaliteit bij lozing vanuit verbeterd gescheiden rioolstelsels of gescheiden rioolstelsels (STOWA 2017-14);
  • Een zip-bestand met alle bijlagen en achtergrondrapportages.

Hieronder ziet u in een animatie de werking van een VGS 2.0.

Hoe werkt een VGS 2.0?