Skip to main content Skip to main nav

Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid

Het doel van deze notitie is het neerleggen van een basisvisie meerlaagsveiligheid. Deze basisvisie vormt het uitgangspunt voor een vervolgtraject voor het uitwerken van voorbeelden, een systematiek en vergaren van draagvlak.

Deze basisvisie is een nadere uitwerking van twee discussiebijeenkomsten over het onderwerp. Ook is gebruik gemaakt van kennis opgedaan in gebiedspilots, kennis van stuurgroep management overstromingen, informatiemanagement en het artikel ‘Meerlaagsveiligheid. Zonder norm geen kans’.