Skip to main content Skip to main nav

Beekdalbreed Hermeanderen

Meanderende beken zijn goed voor de natuur. Deze stelling is lang niet altijd waar. Welke aanpak is zinvol, welke niet? Dit rapport bevat de resultaten van zes beekdalbreed uitgevoerde hermeanderingsprojecten en zeven projecten waarbij in beken dood hout is in ingebracht. Er is onderzocht welke hydrologische, morfologische, terrestrisch- en aquatisch-ecologische effecten optraden.

Over de hermeandering van de Tungelroyse beek, een van de uitgevoerde projecten, is een korte film gemaakt.