Beekherstel Versneld/t (herziene uitgave, december 2019)

In het boekje ‘Beekherstel Versneld/t’ worden 10 projecten beschreven waarin waterschappen experimenteren met Bouwen met Natuur bij het herstellen van beken. Daarnaast vertellen betrokken bestuurders hoe Bouwen met Natuur tot nu toe uitwerkt en hoe betrokkenen erop reageren. Dit is een herziene uitgave van het oorspronkelijke boekje. Hierin is een tiende beekherstelproject toegevoegd, inclusief interview.

Het is nog te vroeg voor resultaten, de meeste projecten lopen slechts een paar jaar, maar de voorlopige uitkomsten zijn positief: water blijft langer in het gebied, waarmee uitdroging wordt voorkomen en de beken zien er al een stuk gevarieerder en natuurlijk uit. Betrokkenen zoals boeren en burgers reageren volgens de geïnterviewde bestuurders meestal positief op deze vorm van beekherstel. Hoewel dat nog niet alles zegt, omdat de meeste pilotprojecten zich nu vooral bevinden in natuurgebieden en geen tot weinig bedreiging vormen voor de belendende landbouw en bebouwing.

De resultaten van alle pilotprojecten gaat STOWA, samen met de waterschappen, uiteindelijk bundelen in een Handboek voor Beekherstel. Hierin zullen ontwerp en vuistregels centraal staan, zodat waterschappen nog beter van elkaar kunnen leren hoe ze hun beken de komende jaren kunnen laten floreren. Dit boekje geeft alvast een kijkje in de keuken van de pioniers met Bouwen met Natuur.