Beheersing van lichtslib bij de behandeling van stedelijk afvalwater met biologische nutriëntenverwijdering

Verslag van onderzoek naar het bestrijden van het optreden van zogenoemd licht slib bij biologische fosfaatverwijdering. Licht slib leidt tot slechte bezinkbaarheid van slib en hoge uitspoeling naar het ontvangende oppervlaktewater.