Besluitvorming over rioolvervanging. Samenvatting proefschrift Wouter van Riel

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van Wouter van Riel 'On Decision-Making for Sewer Replacement'. Hierin worden de aanpak en resultaten van het onderzoek beschreven van het onderzoek dat hij uitvoerde binnen het Kennisprogramma Urban Drainage.

In zijn proefschrift analyseert Van Riel de huidige besluitvorming rond rioolvervanging. Hij legt een belangrijk verband tussen de informatiekwaliteit, samenwerking en doel­matigheid. Rioleringsbeheerders nemen vaak intuïtieve vervangingsbeslissingen. Intuïtie vergt ervaring, maar de kans om te  leren is klein omdat er nauwelijks terugkoppeling is van langetermijneffecten van uitgevoerde maatregelen. Van Riel beveelt aan besluit­vormingsprocessen rond rioolvervanging te gaan documenteren om hieruit verder te leren. Zo ontstaat meer transparantie in de besluitvorming, wat een eerste stap is naar een meer doelmatige vervangingsstrategie.

Het Kennisprogramma Urban Drainage is vanuit de sector opgericht om de leerstoel riolering aan de TU Delft te versterken. Naast ontwikkeling van nieuwe kennis zorgt het voor nieuwe aanwas van ingenieurs en promovendi op het vakgebied stedelijk water­ beheer. Beide zijn nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor de sector staat, zoals klimaatverandering, doelmatigheid, hergebruik, verouderende infrastructuur, verantwoording en transparantie, en het vinden van kwalitatief hoogwaardig personeel.

Het proefschrift On Decision-Making for Sewer Replacement van Wouter van Riel kunt u downloaden via http://repository.tudelft.nl/