Skip to main content Skip to main nav

Bestrijding blauwalgenoverlast in stadswateren

Het project Bestrijding blauwalgenoverlast in stadswateren heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van veelbelovende maatregelen om interne eutrofiëring te beteugelen. Hiertoe heeft het project een aantal structurele, kansrijke maatregelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in plassen en stedelijk water op praktijkschaal uitgetest. Dit rapport bevat de resultaten van dit project.

Het gewenste projectresultaat is om geëutrofieerde wateren in stedelijk gebied en zwemplassen van een ongewenste troebele toestand met veelvuldige blauwalgenoverlast naar een helder water te brengen en in die gewenste toestand te houden, met voldoende aanwezigheid van ondergedoken waterplanten. Dit rapport brengt meer helderheid in de mogelijkheden hiertoe.