CENIRELTA. Layman's report

Dit lekenrapport beschrijft in het kort de resultaten van het Life+ demonstratieproject CENIRELTA, dat staat voor Cost Effective Nitrogen Removal from waste water by Low-Temperature Anammox. Doel van het CENIRELTA-project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosteneffciënte en duurzame technologie is voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. Hiervoor stond er ruim drie jaar een demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam. Het project werd eind 2016 officieel afgerond.