DAM. Dijksterkte Analyse Module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen

De Dijksterkte Analyse Module (DAM) van STOWA is een instrument voor het bepalen van de actuele sterkte van waterkeringen. De module kan worden toegepast bij beleid, beheer en calamiteitenbeheersing.

Kennis over de actuele sterkte van de waterkeringen geeft de beheerder de mogelijkheid om te prioriteren, te bepalen welke keringen geïnspecteerd moeten worden of aan welke keringen onderhoud moet worden gepleegd. Daarnaast moet het mogelijk worden de gevolgen voor de sterkte van een kering te bepalen op basis van wijzigingen in het waterbeheer of door wijzigingen (verbeteringen) aan de kering zelf. Ook wordt met DAM aangesloten op het landelijk toetsinstrumentarium voor de vijfde toetsronde.

In dit werkrapport wordt de ontwikkeling van DAM afgezet tegen de dagelijkse beheerspraktijk van de waterbeheerder.