Skip to main content Skip to main nav

Database Regenwater

De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk. In 2007 heeft STOWA de resultaten van deze onderzoeken voor het eerst ondergebracht in een Database Regenwater. In 2017 en 2020 verschenen updates.

De database is een handig en nuttig hulpmiddel bij het beoordelen van regenwaterprojecten, en nodigt ook uit tot discussie over belangrijke vragen als: afkoppelen en zuiveren van hemelwater: ja of nee? Het is in deze tijd van toenemende wateroverlast zeer actueel.

In 2020 is de Database kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland uitgebreid. Ten opzichte van eerdere versies zijn bovendien aanvullende kwaliteitscontroles uitgevoerd op de data, waardoor de kwaliteit van de database is verbeterd. > Ga via deze link naar de vernieuwde database