Skip to main content Skip to main nav

Database Regenwater

De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk. In 2007 heeft STOWA de resultaten van deze onderzoeken ondergebracht in een Database Regenwater. in 2017 verscheen een update van deze database, versie 2017.

De database is een handig en nuttig hulpmiddel bij het beoordelen van regenwaterprojecten, en nodigt ook uit tot discussie over belangrijke vragen als: afkoppelen en zuiveren van hemelwater: ja of nee? Het is in deze tijd van toenemende wateroverlast zeer actueel. Bij de eerste database uit 2007 is ook een toelichting verschenen.