De guaggamossel in Nederland, een vloek of een zegen? Effecten van de quaggamossel op het waterkwaliteitsbeheer in Nederland

Stéphanie IJff van de masteropleiding Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht, deed in opdracht van STOWA onderzoek naar de effecten van de Quagga mossel. De uitkomsten van haar onderzoek zijn vervat in dit werkrapport.

De exotische quaggamossel, die in 2006 voor het eerst in Nederland werd gesignaleerd, zorgt in korte tijd voor opmerkelijke veranderingen in de Nederlandse wateren waarin ze voorkomen. Het doorzicht neemt spectaculair toe, terwijl de nutriëntengehalten in niet afnemen. Hoe komt dat precies, welke gevolgen heeft dat voor onze watersystemen en voor de ecologische doelen die we eraan hebben gesteld? Vragen die in dit rapport worden beantwoord.