Skip to main content Skip to main nav

De invloed van bodemstructuur op het watersysteem

Dit rapport geeft een beschouwing over de potentie van bodemkundige maatregelen voor klimaatadaptief waterbeheer.

De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken en pilotprojecten uitgevoerd op het gebied van water en bodem. Deze hebben een schat aan informatie opgeleverd. Maar nog altijd is er relatief weinig bekend over de mogelijke kwantitatieve bijdrage van bodemstructuur en bodemstructuurverbeteringen aan de waterbeheersing. Het gaat daarbij vooral om het waterbergend en waterbufferend vermogen van de bodem. Een verkennende studie van Waterschap Vallei en Veluwe (rapport 2013-13 A) geeft hier meer inzicht in.

Op basis van de de resultaten van deze studie en aanvullende kennisbronnen wordt in dit rapport een beschouwing gegeven over de potentie van bodemkundige maatregelen voor klimaatadaptief waterbeheer.