De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen

Dit rapport geeft een overzicht van de op dit moment aanwezige kennis en kunde op het gebied van environmental DNA (kortweg: eDNA) voor het monitoren van waterorganismen. Monitoring via eDNA houdt in dat op basis van het DNA dat organismen achterlaten in het water, de aanwezigheid van deze organismen kan worden aangetoond, zonder dat ze daadwerkelijk zijn waargenomen.

Het rapport geeft inzicht in de mogelijkheden die er nu al zijn omtrent ecologische monitoring met behulp van eDNA. Ook geeft het inzicht in de vragen die nog moeten worden beantwoord om een beter begrip te krijgen van de methodiek. Naar aanleiding van het rapport denkt een aantal waterbeheerders samen met STOWA na over mogelijke toepassingen van de methodiek voor de waterschappen en de stappen die nodig zijn om tot die toepassingen te komen. Er loopt ook een pilot van RAVON bij een aantal waterschappen, waarbij eDNA-bemonstering wordt vergeleken met traditionele KRW- visstandbemonstering. Deze pilot kan antwoorden geven op een aantal vragen die leven rondom de methodiek.

In STOWA ter Info 55 (juli 2013) staat een uitgebreid verhaal over de toepassing van eDNA.