Skip to main content Skip to main nav

De veiligheidsbenadering van regionale keringen. Ontstaan, achtergronden en toepassing van de huidige veiligheidsbenadering voor regionale keringen

De huidige veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen is al jarenlang in gebruik. Maar de achtergronden van deze veiligheidsbenadering zijn niet meer bij iedereen bekend. Ook al omdat de eerste stappen hiervoor al tientallen jaren geleden zijn gezet. Deze notitie geeft inzicht in de wijze waarop de benadering tot stand is gekomen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt.

Het rapport gaat allereerst dieper in op de relevante gebeurtenissen, acties en keuzen die ten grondslag hebbe gelegen aan de huidige veiligheidsbenadering voor regionale waterkeringen. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de karakteristieken van de huidige veiligheidsbenadering. Er wordt tevens een beeld geschetst van de  wijze waarop deze veiligheidsbenadering nu wordt toegepast. Het rapport eindigt met een een vooruitblik op de lopende herbeschouwing van de huidige veiligheidsbenadering.