De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. Fotoatlas

Dit boekje geeft een compleet overzicht van onderscheidingen die speciaal vervaardigd zijn voor het belonen van moedig gedrag tijdens een watersnood en die namens de Koning of Koningin zijn verleend.

Nederland kent een lange geschiedenis als het gaat om de strijd tegen het water. een strijd die in het verleden vaak gepaard ging met ijver, moed en zelfopoffering. Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (in 1815) ontstond een ontwikkeling waarbij dit gedrag regelmatig ‘Koninklijk’ werd beloond.

Over de watersnoden in de lage landen zijn veel boeken geschreven. Daarin wordt sporadisch melding gemaakt van koninklijke beloningen die naar aanleiding van een watersnood zijn verleend. Het aantal gepubliceerde afbeeldingen van dit type onderscheidingen is echter beperkt en daarnaast verspreid over verschillende boekwerken. Deze fotoatlas laat de verschillende onderscheidingen zien en wil daarmee de herinnering aan de verschillende watersnoden in Nederland levend houden.

Het verlenen van onderscheidingen voor een watersnood is een typisch onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Een geschiedenis die begint na de watersnoodramp in 1825 met de verlening van een beperkt aantal koninklijke beloningspenningen. Na de watersnoodramp van 1855 wordt een speciale draagmedaille ingesteld, met als bedoeling die ook bij een toekomstige watersnood te gebruiken. De draagmedaille wordt tot en met de watersnood van 1926 gebruikt, waarna de medaille in onbruik raakt. Na de Tweede Wereldoorlog lijkt de onderscheiding vergeten en wordt hij niet meer gebruikt om moedig gedrag van Nederlanders, bijvoorbeeld tijdens de watersnoodramp van 1953, te belonen.

Naast de officiële medailles zijn er diverse herdenkingspenningen, steunpenningen, beloningspenningen uitgereikt van provincies, gemeenten en waterschappen. Deze blijven in dit boekje onvermeld.