Digispectie Handleiding

Handleiding voor het digitaal vastleggen van visuele waarnemingen bij waterkeringinspecties. De ontwikkeling van de handleiding maakte onderdeel uit van het onderzoeksprogramma 'Verbeteren Inspecties Waterkeringen' (VIW) van STOWA en Rijkswaterstaat.