Skip to main content Skip to main nav

Dijkinspectie met drones

Dijkinspectie met Drones: Verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van Drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen.

Dit rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van de mogelijke inzet van zogenoemde drones bij het onderhouden, beheren en inspecteren van waterkeringen.

De verkenning is uitgevoerd in het kader van het programma PIW en naar aanleiding van de grote belangstelling voor het onderwerp bij de door PIW georganiseerde themabijeenkomst in de zomer van 2014. Het rapport is geschreven voor de waterkeringenbeheerder vanuit het perspectief van
zijn of haar professionele informatiebehoefte. De verkenning biedt op hoofdlijnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van drones in werkpraktijk van de beheerder.

De inhoud van dit rapport is slechts een momentopname van de kennis en ervaringen in
het beheer met drones. Zowel de techniek als de nationale wetgeving is nog volop in ontwikkeling.