Skip to main content Skip to main nav

Dijkinspecties met drones. Verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen

Dit rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van de mogelijke inzet van zogenoemde drones bij het onderhouden, beheren en inspecteren van waterkeringen. Het biedt tevens duidelijke handvatten voor het toepassen van deze onbemenste vliegtuigen.

Het rapport is geschreven in het kader van het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW). Rijkswaterstaat, STOWA en de waterschappen werken in dit programma samen aan een verdere verbetering van de reguliere inspecties en aan het integreren van het inspectieproces met andere beheerprocessen van waterkeringenbeheerders.

In het programma wordt speciale aandacht besteed aan de rol van inspecties bij de in ontwikkeling zijnde continue toetsing, inspecties tijdens calamiteiten en innovaties van inspecties. In dat kader organiseerde organiseerde PIW in de zomer van 2014 een themabijeenkomst over mogelijkheden en ervaringen met drones. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de grote belangstelling voor dit onderwerp. Een verslag daarvan kunt u hieronder downloaden.