Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Eindrapport all-in-one sensor validatietest

Dit rapport bevat de resultaten van het laatste ijkdijkexperiment bij het Groningse Bellingwolde dat plaatsvond in het najaar van 2012. Het betrof een zogenoemde ‘All-In-One Sensor Validatie Test’. Het experiment richtte zich niet op één specifiek faalmechanisme van dijken, zoals macrostabiliteit en piping, maar was bedoeld om inzicht te krijgen in de voorspellende kracht van full-service sensorsystemen in zijn algemeenheid.