Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactor Organische Belasting

In dit rapport wordt beschreven hoe voor stilstaande wateren kan worden onderzocht of organische belasting een belemmering vormt voor het ecologisch functioneren van het watersysteem. De methode is toepasbaar voor sloten, grachten, singels, kanalen en ondiepe meren en plassen.

De ecologische sleutelfactor (ESF) organische belasting maakt deel uit van het ESF-raamwerk, dat uit acht ecologische sleutelfactoren bestaat, en een sleutelfactor (Context). Het ESF-raamwerk is bedoeld om invulling te geven aan watersysteemanalyses, waarbij de diagnose van het hydrologisch en ecologisch functioneren centraal staat.