Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactor Verwijdering

In dit rapport wordt beschreven hoe kan worden onderzocht of verwijdering van waterplanten (via vraat of beheer) een belemmering vormt voor het behalen van waterkwaliteitsdoelen.

Waterplanten spelen een belangrijke rol bij in het watersysteem, vanwege de sturende rol die waterplanten spelen in het ontstaan van (gewenste) ecosysteemtoestanden. De ecologische sleutelfactoren stellen waterbeheerders in staat een goede ecologische systeemanalyse te doen van een watersysteem. Ze geven een antwoord op de vragen: waarom is de ecologische toestand zoals het is, en wat kunnen we doen om kosteneffectief verbetering te bewerkstelligen?