Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactoren Verspreiding en Connectiviteit. Tussenrapportage

Het doel van dit document is een eerste uitwerking te geven van ecologische sleutelfactor Connectiviteit voor stromende wateren en van de ecologische sleutelfactor Verspreiding voor stilstaande wateren. De sleutelfactoren zijn bruikbaar voor waterbeheerders bij het uitvoeren van watersysteemanalyses. Daarnaast vormen ESF’s een hulpmiddel bij communicatie, bijvoorbeeld voor het bestuur van een waterschap over de motivering voor het nemen van maatregelen.