Skip to main content Skip to main nav

Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie. Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 in de praktijk

Ecologische sleutelfactoren (ESF’en) stellen waterbeheerders in staat een goede systeemanalyse te maken van een watersysteem. Ze geven antwoord op de vraag: waarom is de ecologische waterkwaliteit zoals die is, en wat moeten we doen om verbetering te bewerkstelligen? In dit rapport wordt specifiek ingegaan op de eerste drie ecologische sleutelfactoren voor (nagenoeg) stilstaande wateren: de productiviteit van het water, het lichtklimaat en de productiviteit van de (water)bodem.

De genoemde sleutelfactoren bepalen gezamenlijk het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Deze waterplanten zijn op hun beurt een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van andere organismen.

Met behulp van de stappen die in dit rapport worden worden beschreven, kan voor een watersysteem de vraag worden beantwoord waarom er geen ondergedoken waterplanten aanwezig zijn, of waarom er van een soort een woekering optreedt. Deze kennis geeft handvatten voor het kiezen van haalbare doelen en kosteneffectieve maatregelen.

Een systeemanalyse is een integrale analyse van alle sleutelfactoren. Dit rapport zal daarom in een later worden uitgebreid met de uitwerking van de andere ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren, wanneer deze beschikbaar zijn. Ook zal de in dit rapport beschreven uitwerking van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 worden aangepast aan de nieuwste stand van kennis, zodra hiervoor aanleiding is. Dit rapport is daarom een levend document.