Ecologische sleutelfactoren voor mooier en schoner oppervlaktewater. De eerste ervaringen

Met de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren (ESF's) krijgen waterbeheerders beter begrip van het functioneren van hun watersystemen. Zo kunnen ze weloverwogen besluiten nemen om hun ecologische doelen in regionaal en rijkswater te halen met passende maatregelen. In deze uitgave vertellen gebruikers - van ecoloog tot bestuurder - over hun eerste ervaringen met de ESF’s.

Waterplanten als waterranonkel, fonteinkruid en kranswier zouden we graag vaker in de Nederlandse sloten, vaarten en plassen zien. En daartussendoor zwemmend snoeken, ruisvoorns, kikkers en watersalamanders. Ook zou het mooi zijn als in beken weer meer kokerjuffers, libellen en vissen als winde en beekforel voorkwamen. Maar hoe zorg je daarvoor en vergroot je de ecologische waterkwaliteit? Welke maatregelen sorteren het gewenste effect? Het zijn vragen waar waterbeheerders al jaren mee stoeien.

STOWA heeft nu een instrument ontwikkeld dat hen hierbij kan helpen: de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s). Hiermee kunnen waterbeheerders systematisch naar het ecosysteem van hun wateren kijken, zien wat de belangrijkste knelpunten voor verbetering zijn en welke mogelijkheden er zijn om het ecosysteem er weer bovenop te helpen. Aan de hand van negen ESF’s voor stilstaande wateren en tien ESF’s voor stromende wateren kunnen waterbeheerders een watersysteemanalyse maken en de benodigde maatregelen die eruit voortkomen tegen elkaar afwegen, samen met belanghebbenden.

In dit boekje vertellen twee projectleiders van STOWA wat volgens hen de toegevoegde waarde is van de ESF’s. Daarnaast delen waterbeheerders - van watersysteembediener tot dijkgraaf - hun eerste ervaringen met het nieuwe instrument.  De sleutelfactoren geven meer grip op de ecologische waterkwaliteit, vergemakkelijken het nemen van de juiste maatregelen, vergroten het inzicht van niet- ecologen in de toestand van hun wateren en helpen bij onderhandelingen met belanghebbenden, aldus de geïntreviewden. Het instrument moet nog verder worden verfijnd, maar het begin is zeker veelbelovend.