Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen (brochure)

Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsten en welke methoden zijn er beschikbaar voor het verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - uitgekomen in mei 2015 - geeft het antwoord op deze vragen. De leidraad ondersteunt waterschappen om hun keringen nog beter te toetsen en eventuele versterkingen zo effectief en doelmatig mogelijk uit te voeren. In deze brochure leest u alles over het hoe en waarom van deze nieuwe leidraad.

STOWA stelde de nieuwe leidraad op, in opdracht van provincies en waterschappen. Het document is toegesneden op de praktijk en bevat de nieuwste inzichten die volgen uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar de sterkte en stabiliteit van waterkeringen. Deze versie vervangt de in 2007 uitgekomen, voorlopige versie van de leidraad en het daarop volgende addendum uit 2010.