Skip to main content Skip to main nav

Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing Meten aan zettingsvloeiing

De stichting FloodControl IJkdijk heeft een veldproef gestart om het verschijnsel zettingsvloeiing te onderzoeken. Zettingsvloeiing, ook wel oever-, plaat- of dijkval genoemd, is één van de faalmechanismen waarop dijken in Nederland beoordeeld worden. De locatie van de proef was de Plaat van Walsoorden in de Westerschelde. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze proef.

Onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden, werd tijdens deze proef een zettingsvloeiing opgewekt. Dit gebeurde door het geleidelijk steiler maken van een gedeelte van het onderwatertalud door het wegzuigen van zand met behulp van een baggerschip. Tijdens de proef werden traditionele, maar ook nieuwe meet- en voorspelsystemen getest. Zo werd vanaf peilboten, vanuit de ondergrond en vanuit de lucht met diverse meetsystemen een beeld verkregen van de ontwikkeling van het zandoppervlak door de tijd. Door te meten wat er voor, tijdens en na de proef gebeurde, is waardevolle kennis opgedaan om het optreden van zettingsvloeiing beter te kunnen voorspellen.