Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts

Deze publicatie geeft de voor de praktijk meest relevante resultaten van het door Petra van Daal-Rombouts afgeronde promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage.

Petra van Daal-Rombouts ontwikkelde een methodiek voor beoordeling van het nut van sturing in stedelijke afvalwatersystemen en paste deze toe in de regio Eindhoven. De sturing beperkt het overstortende volume op rwzi Eindhoven met 33 procent en de ammoniumpieken in het effluent tijdens buien met 20 procent. De resultaten zijn een springplank naar optimalisaties in andere systemen.

De beschreven methodiek, in combinatie met metingen en een gevalideerd model voor inzicht in het werkelijke functioneren van uw systeem, kunnen u helpen vooraf te bepalen of sturing ook in andere situaties gewenst en mogelijk is.

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Kennisprogramma Urban Drainage.