Fosfaatterugwinning uit stripperwater BCFS rwzi Deventer. Verkennend onderzoek naar de vorming van groen fosfaat

Studie naar de mogelijkheden om fosfaat terug te winnen uit het zogenoemde stripperwater van rwzi's die zijn uitgerust met BCFS-techniek.

De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er belangstelling voor terugwinning van fosfaat uit stedelijk afvalwater. Stripperwater van BCFS® rwzi's met hoge fosfaatconcentraties, leent zich in principe goed voor precipitatie en hergebruik van de aanwezige fosfaat. De fosfaatverwerkende industrie wil het zogenaamde ‘groene fosfaat' afnemen indien het aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Met stripperwater is op labschaal onderzoek gedaan naar de fosfaatprecipitatie met calcium, aluminium en magnesium. Bij alle drie de verbindingen ontstaan precipitaten met een fosfaatgehalte dat voldoet aan de eisen van de industrie. Ook qua zware metalen is de kwaliteit voldoende. Alleen het koolstofgehalte is hoger dan de eis en verdient nog de nodige aandacht. Op dit moment worden mogelijkheden verkend voor een vervolgonderzoek op praktijkschaal.