Skip to main content Skip to main nav

Gedragsinventarisatie. Minder medicijnen in het water (KIWK)

Binnen het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, waar ook STOWA aan deelneemt, is deze ketenanalyse opgesteld over gedragsbeïnvloeding en medicijnresten in het oppervlaktewater.

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia verbeterd, maar kampt ook nog steeds met knelpunten. Een daarvan is de hoeveelheid medicijnresten in water. Technische oplossingen bij de zuivering zijn mogelijk, maar kostbaar en ze dragen niet bij aan een circulaire economie. Daarom wordt ook gekeken naar een integrale oplossing waarbij de hele productie- en consumptieketen aandacht krijgt.

Het rapport ‘Gedragsinventarisatie. Minder medicijnen in het water’ brengt de mate van invloed en de beïnvloeding van deze keten in beeld. Zo geeft het inzichten om binnen de keten te zoeken naar maatschappelijke oplossingen en handvatten te geven aan waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. De auteurs hopen dat het rapport een extra impuls geeft aan de maatregelen die de laatste jaren in gang gezet zijn.

Meer weten over de Kennisimpuls Waterkwaliteit? Klik HIER.